over integra image


HALLO, wij zijn HANS POELVOORDE en KATRIJN DEKEYSER
Samen vormen wij INTEGRA

De mens is in een continue beweging.
Deze stroomt uit in onze gedachten, gevoelens en lichamelijke processen.
INTREGRA wil stilstaan bij dit natuurlijk proces, het even vertragen, het beleven, om nieuwe en meer vloeiende bewegingen mogelijk te maken.

Katrijn, kinesitherapeut en yogadocent, gebruikt hierbij het lichaam en de beweging als ingangspoort om dit stromen gewaar te worden. Het lichaam is een duidelijke raadgever die je niet misleidt. Samen werken we ernaar om het lichaam beter te leren begrijpen, blokkades en patronen te doorbreken en de noden aan te voelen.

Hans, psychotherapeut, biedt gesprekstherapie met aandacht voor de unieke beleving van individu, koppel of gezin. In dialoog staan we stil bij de samenhang tussen onze gevoelens, gedachten en reacties om beweging te brengen in blokkades en om vorm te geven aan de wens tot verandering.

We trachten elke hulpvraag vanuit een ruim kader te benaderen. Hierbij staat respect voor de eigenheid van het individu centraal. Samen op zoek gaan naar inzichten, verbanden, oplossingen, mogelijkheden voor zowel het lichamelijke, het gevoels-, als het geestelijke leven, vormen de basis van ons werk. Dit proces leidt tot een dieper ervaren van jezelf en straalt uit in meer harmonie, stabiliteit, herstel, vrijheid en helderheid.