praktijk integra

stilstaan in beweging

over integra image


HALLO, wij zijn HANS POELVOORDE en KATRIJN DEKEYSER
Samen vormen wij INTEGRA

De mens is in een continue beweging.
Deze stroomt uit in onze gedachten, gevoelens en lichamelijke processen.
INTREGRA wil stilstaan bij dit natuurlijk proces, het even vertragen, het beleven, om nieuwe en meer vloeiende bewegingen mogelijk te maken.

Katrijn, kinesitherapeut en yogadocent, gebruikt hierbij het lichaam en de beweging als ingangspoort om dit stromen gewaar te worden. Het lichaam is een duidelijke raadgever die je niet misleidt. Samen werken we ernaar om het lichaam beter te leren begrijpen, blokkades en patronen te doorbreken en de noden aan te voelen.

Hans, psychotherapeut, biedt gesprekstherapie met aandacht voor de unieke beleving van individu, koppel of gezin. In dialoog staan we stil bij de samenhang tussen onze gevoelens, gedachten en reacties om beweging te brengen in blokkades en om vorm te geven aan de wens tot verandering.

We trachten elke hulpvraag vanuit een ruim kader te benaderen. Hierbij staat respect voor de eigenheid van het individu centraal. Samen op zoek gaan naar inzichten, verbanden, oplossingen, mogelijkheden voor zowel het lichamelijke, het gevoels-, als het geestelijke leven, vormen de basis van ons werk. Dit proces leidt tot een dieper ervaren van jezelf en straalt uit in meer harmonie, stabiliteit, herstel, vrijheid en helderheid.


kine-coach imagekine-coach image
VOOR WIE/WAT

schouder-nek-rugklachten tgv stress en/of verkeerde houding
klachten van hyperventilatie
klachten van oververmoeidheid en uitputting
(chronische)pijn
algemeen spanningsbeeld
paniekaanvallen
overprikkeling
spanningsbuikpijn/hoofdpijn
bewegingsangst
slaapproblemen

voor kinderen vanaf 10 jaar, jongeren en volwassenen

DOELEN

blokkades opheffen
het lichaam sterker en soepeler maken
de adem vrij doen stromen
bewustwording, stressregulatie en inzicht creëren
rust, balans en verbinding ervaren
het zelfhelend vermogen aanspreken

HOE

hands-on

hands-on als unieke toegangsweg als brug tot de innerlijke belevingswereld
via een veilige, luisterende handgreep en diepere ontspanningstechnieken kan het lichaam de spanning loslaten, ontladen en kunnen patronen doorbroken worden

hands-on/off 

er wordt gebruik gemaakt van lichaamswerk-bewegingseducatie met zachte, ontlastende, ontspannende lichaamsoefeningen zoals coördinatie-oefeningen, stretch, stabilisatie oefeningen, (medische)yoga, stoelyoga in combinatie met bewustwording zoals ademhalingsoefeningen, aandachts-en waarnemingsoefeningen

in elke oefening schuilen er twee helende werkingen, enerzijds de uitwerking op het lichaam en zijn spanningsgebieden en anderzijds de werking op het inzicht en het bewustzijn

er is ruimte voor educatie en coaching in gesprek omtrent
hsp (hoog sensitieve persoonlijkheid)
hyperventilatie
(chronische) pijn
invloed stress op lichamelijke processen
stresscounseling (inzicht in stressoren en stressbeleving)
voeding
slaaphygiëne

met videomateriaal wordt een thuisprogramma ondersteund

elke oefening, leerweg wordt individueel aangepast

deze oefeningen en het verworven inzicht kunnen deel gaan uitmaken van je zelfzorg om je klachten mee te verhelpen of te voorkomen

meer info over de werkzaamheid kan je lezen op de pagina STILSTAAN IN BEWEGING


deze vorm van begeleiding kan op zichzelf staan of samengaan met andere begeleidings/behandelings vormen zoals psychotherapie, coaching, osteopathie, fasciatherapie, chiropraxie, klassieke kinesitherapie, accupunctuur, etc...


WERKZAAMHEID STILSTAAN IN BEWEGING

door de gunstige werking op de spiergroepen, bindweefsels en organen word je door lichaamswerk soepeler, sterker en vitaler en worden lichamelijke mogelijkheden aangesproken

door aandachtig te ervaren wat een beweging of een houding met onze gedachtes en gevoelens doet en andersom,
door voelend waarnemen en stil te staan wat het lichaam te vertellen heeft,
door in de beweging diepe gewaarwordingen zoals rust, ruimte en concentratie te leren ontwikkelen
...
worden de bewegingen lichter en vrijer en het bewegingspatroon geoptimaliseerd
het verruimde inzicht en bewustzijn helpen je de signalen van je lichaam beter te begrijpen om de grenzen van je mogelijkheden te voelen en te bewaken

de adem begint vrij te stromen en het verworven dieper en innig contact met jezelf biedt ruimte aan nieuwe impulsen en mogelijkheden, energie kan stromen, je beleeft jezelf gecentreerd in een geheel, het zelfhelend vermogen wordt aangesproken
...
deze oefeningen en het verworven inzicht kunnen deel gaan uitmaken van je zelfzorg om je klachten mee te verhelpen of te voorkomenPsychotherapie is een uniek proces van ontmoeting en samenwerking met als doel emotionele nood te verhelpen. We staan stil bij de persoon met zijn wijze van verwerken, zijn sterktes en kwetsbaarheden en hoe deze zich geïntegreerd kunnen ontwikkelen om weerbaarder te worden.

In de sessies nemen we tijd en ruimte om in rust te onderzoeken waarom we reageren zoals we doen. Dit is gericht op het versterken van inzicht en verdiepen van ervaring. Wat voel je? Wat doet de situatie met je? Welke neiging heb je? Welk effect heeft jouw reactie op de situatie?


Vaak zijn onze reacties gebaseerd op pijn of angst en het vermijden ervan. Die kunnen recent of oud zijn; we gaan na hoe ze je hier en nu blokkeren. In psychotherapie word je gesteund om veilig door een blokkade heen te komen, om in beweging te komen en om vrij vorm te geven aan je leven. Dezelfde situatie kun je op een nieuwe manier beleven en je krijgt meer keuzevrijheid om ermee om te gaan. Nieuwe ervaringen hebben we nodig om een gevoel van evenwicht, levendigheid, zin en ontwikkeling te krijgen.

VOOR WIE/WAT

angst: paniek, sociale fobie, piekeren
autismespectrumstoornis
minderwaardigheidsgevoelens
identiteitsvragen
relatieproblemen
opvoedingsvragen
wisselende/sombere stemming en depressie
burn-out

voor (jong)volwassenen

psychotherapie imagepsychotherapie image
STILSTAAN IN BEWEGING IN GROEP

Praktijk Integra biedt je de mogelijkheid om de oefeningen en vaardigheden om bij jezelf te kunnen blijven en tot rust te komen in lichaam en geest verder uit te breiden en te verdiepen in groepssessies van 5 thematische lessen. 

Via lichaamswerk met zachte ontlastende, ontspannende lichaamsoefeningen, bewustzijn rond ademhaling en opbouwende oefeningen komen opgestapelde spanningen los, brengen we het natuurlijk stromen van lichaamsprocessen op gang, wordt het zenuwstelsel rustig en gesterkt en voelen we ons meer verbonden met onszelf en de omgeving.
Het accent ligt op vertragen, stilstaan in een bewuste beweging om spanning los te laten en te landen waardoor de reeks voor iedereen toegankelijk is. Er is ruimte voor je individueel proces en tempo.

de 5 thema's zijn:
-Spanning losmaken, stilstaan en landen
-Ontwaken van het bewustzijn
-Het soepel houden en sterken van het middengebied
-Evenwicht en Rust
-Ritme


deze lessen gaan occasioneel door en zijn enkel toegankelijk na het volgen van een individueel traject

Gun jezelf dit MOMENT, welkom!
_

contact

katrijn dekeyser
info en afsraak: 0498500312
praktische communicatie: 
katrijn@praktijkintegra.be

hans Poelvoorde
info en afspraak: 
0468205038
praktische communicatie: 
hans@praktijkintegra.be

Aimé Liebaertstraat 82

8400 Oostende

info hans

Master in de Pedagogische wetenschappen KU Leuven
Contextueel Psychotherapeut Balans Gent
Master Klinische Psychologie in opleiding Open Universiteit
Erkend lid Belgische vereniging voor relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling (www.bvrgs.be)
Vlaamse Vereniging Orthopedagogen, nummer 191 09 49
Klinisch Orthopedagoog, Visumnummer 29 55 18

terugbetaling

 voor de sessies kinesitherapie is er mits voorleggen van een voorschrift mogelijkheid om gedeeltelijke terugbetaling bij de mutualiteit te bekomen volgens tarieven bij deconventie

voor de sessies 
psychotherapie is er bij elke mutualiteit een tegemoetkoming


info katrijn


Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen KULeuven
specialisatie Pediatrische revalidatie KULeuven
Ontwikkelingsbegeleiding Methode Hendrickx
Yogadocentenopleiding (500u)
Coaching bij Hoogsensitiviteit
Stresscounseling